Escriu el nombre d'hores i el nombre de setmanes.

Indica el nombre d'assignatures que vols fer
Indiqueu el nombre de setmanes